Energiapuu

Energiapuun korjuu metsänhoitotyönä
Yrityksemme on erikoistunut energiapuun korjuuseen kokonaisurakointina, joista valtaosa suoritetaan metsurihakkuuna. Lämmöntuotantoon tarvitsemamme hakkeet saamme lähimetsistä mm. metsänhoitotöiden ohessa maahan jäävästä puuaineksesta. Tarjoamme apua metsänhoidon suunnitteluun, toteutamme työn ja sopimuksen mukaan ostamme työn ohessa syntyneen puuraaka-aineen.

Energiapuuhakkuuseen sopivia kohteita ovat nuoren metsän kunnostuskohteet ja ensiharvennukset, joissa on suuri raivauksen tarve. Myös runsaasti leppää, haapaa tai koivua  sisältävät ylispuustoiset taimikot ovat hyviä kohteita. Energiapuun korjuussa toimimme yhteistyössä MHY:n kanssa.

Ostamme energiapuuta, rankaa ja latvoja myös tienvarresta sekä avohakkuunleimikoiden hakkuutähteitä.

Asaintuntemustamme voi käyttää myös muissa metsätalouteen liittyvissä kysymyksissä niin toimistolla kuin metsässäkin.

Hoitamatonta metsää

Hoidettua metsää

Comments are closed.