Ruokohelpi

Ruokohelpi on monivuotinen heinäkasvi, joka kasvaa Suomessa luonnonvaraisena Lappiin saakka. Aiemmin ruokohelpiä on viljelty rehuksi, kuitenkin sen biomassaviljelyä on kehitetty koko 1990-luvun ajan. Pääosa tuotetusta ruokohelvestä käytetään tällä hetkellä energian raaka-aineeksi. Korsibiomassa yhdessä turpeen ja hakkeen kanssa poltettuna on nykypäivän käyttömuoto.

Keväällä korjatun ruokohelven ominaisuudet polttoaineena ovat paremmat kuin syyskorjatun, joka soveltuu huonosti seoskäyttöön osaksi kosteuden ja osaksi haitallisten alkuaineiden vuoksi. Nykyiset kattilat on mitoitettu polttoaineille, joiden kosteus on vähintään 40–50 %. Kevätkorjattu ruokohelpi soveltuu nykyisissä laitoksissa seospolttoon silloin, kun kattilaa ei kuormiteta täydellä teholla.

Ruokohelpisilpun tulisi olla tasalaatuista – ja pituista. Yksinään käytettynä ruokohelpi, jonka kosteus-% on tyypillisesti noin 8–15 %, palaa nopeasti kehittäen korkean lämpötilan. Ruokohelpeä käytetäänkin seospolttoaineena esim. hakkeen seassa, noin 10 % pääpolttoaineen energiasisällöstä. (Lähde: MTT 2005).

Ruokohelpi Mäntyselällä

Mäntyselän tilalla vuonna 2005 perustetun kasvuston ensimmäinen sato korjattiin keväällä 2007. Vastoin ennakko-odotuksia sato oli hyvä ja helpisilpun kosteusprosentti vaihteli 8-15 % välillä. Helpiä korjattiin sekä paaleihin, että silputtuna noukinvaunuun, jotta päästäisiin käsitykseen sen käsiteltävyydestä seospolttoaineena. Maa- ja metsätalousministeriön hyväksymänä biopolttoaineiden ensijalostajana Energiatuote Utriainen Oy jalosti ruokohelven lämpöenergiaksi. EU:n tukipolitiikan muuttumisen sekä haastavan keväisen korjuuongelmien vuoksi, ruokohelven viljelystä ja käytöstä luovuttiin vuonna 2012. Osa helpialoista, lähinnä vähäarvoisemmat suopellot, jäivät ruokohelvelle, pysyvän kasvin statuksella.

Mäntyselän tila

Ruokohelpi

Ruokohelpi ja haketta

Helpikasa

Comments are closed.