Mäntyselän tila


Mäntyselkä on Utriaisten sukutila jo kuudennessa polvessa. Tilan historia ulottuu 160 vuoden taakse, kun Pekka (Petter) Utriainen siirtyi vuonna 1856 toteutetun tilajaon seurauksena perheineen Mäntyselälle.

Omavaraistaloudesta siirtyminen maitotilaksi tapahtui vuonna 1968. Koneurakointi tuli pienimuotoisesti tilan tuotantorakenteeseen mukaan 1970–80 -luvun taitteessa haketuksen ja traktoriurakoinnin muodossa. Vaikka tuolloin tilalla oli karjaa lähes 80 päätä, päätettiin karjataloudesta kuitenkin luopua 1980-luvun puolivälissä ja koneurakoinnin osuutta kasvatettiin tietoisesti.

Tilan päätuotantosuunta muuttui siten puhtaasti viljatilaksi. Vaikka tilalla tänä päivänä panostetaankin voimakkaammin metsätalouteen, on myös peltoviljelyyn haettu tehokkuutta viljelemällä energiakasveja, kuten ruokohelpiä ja rehuviljaa.

Näin on myös maatalous saatu linkitettyä järkevästi lämmöntuotantoon.

Tilan päärakennus onkin lämmennyt hakkeella jo vuodesta 1977, ja vanha ja uusi korjaamo liitettiin hakelämpöön vuonna 2001. Tällä hetkellä rakennuksista lämpiää hakkeella noin 500 m². Monien vaiheiden kautta ja nykyaikaisen hakelämmityksen voimin tilaa pyritään kehittämään jatkossakin.

Mäntyselän tilakokonaisuuteen kuuluu tänä päivänä noin 420 hehtaaria metsää, sekä viljeltyä peltoalaa noin 50 hehtaaria.

Mäntyselän sukua

Comments are closed.