Mäntyselän tila

Mäntyselän tila on metsätalouteen painottunut kasvinviljelytila Pieksämäen Jäppilässä.

 

Peltoviljely on viime vuosina painottunut nurmikasvien viljelyyn. Mäntyselän tilakokonaisuus käsittää reilut 500 ha maata, josta n. 40 ha on viljeltyä.

Suunnitelmalliseslla metsätaloudella pyritään riittävien pinta-alojen kautta taloudellisesti merkittäviin hakkuukokonaisuuksiin ja tasaiseen puunmyyntiin. Metsien hoidossa pyritään ottamaan huomioon metsikkö- ja kuviokohtaiset erityispiirteet, sekä edesautetaan metsien monimuotoisuutta mm. riistanhoidollisesti ja maisemallisesti.

Maanviljelyn sivuelinkeinona tila harjoittaa pienimuotoista kiinteistöjen vuokraustoimintaa sekä tarjoaa erilaisia palveluja ajoharjoitteluun ja testaukseen. Tilalla on ajoharjoitteluun ja testaukseen soveltuvia teitä muutamia kilometrejä. Käytettävissä on lisäksi useita tiehoitokunnan teitä. Tiet ja alueet soveltuvat ralli-, rengas-, ajo- ja laitetestaukseen.

Mäntyselän tilan nykyinen päärakennus on rakennettu vuosina 1860 – 61. Tässä kuvassa päärakennus on uudessa maalissa 1930 -luvulla.

Tilan historiaa

Mäntyselän tila syntyi, kun Pekka Petter Utriainen siirtyi perheineen Mäntyselälle vuonna 1856. Ensimmäiset sukupolvet elivät omavaraistaloudessa, kunnes tilalla siirryttiin maidon tuotantoon vuonna 1968.

Jo 1970-luvulla aloitetun koneurakoinnin lisäännyttyä, maidontuotannosta luovuttiin vuonna 1985. Tilan nykyinen isäntä Mika osti ensimmäiset osat Mäntyselän tilasta isoisältään jo vuonna 1989 ja aloitti näin tulevana tilanpidon jatkajana.

Vuonna 2004 tehdyn sukupolvenvaihdoksen myötä Mika siirtyi tilan isännäksi. Tilan vastuuviljelijänä on toiminut puoliso Iiris vuodesta 2006 alkaen. Nykyisin Utriaisten sukutilalla panostetaan nurmiviljelyyn ja suunnitelmalliseen metsätalouden harjoittamiseen.

Mäntyselän Utriaiset v. 1913

Nykyisen isännän Mika Utriaisen isänisän isä, Aapeli Utriainen ja Miina Markkanen vihittiin v. 1922.

Yhteystiedot

Energiatuote Utriainen Oy
Mäntyselän tila
Rummukantie 310
77430 Siikamäki