Energiatuote Utriainen Oy

Energiatuote Utriainen Oy on Pieksämäen kaupungin alueella toimiva bioenergiapalveluita sekä biopolttoaineita ja kaukolämpöä toimittava ja -tuottava yritys. Yritys myös rakentaa, modernisoi ja huoltaa lämpökeskuksia erikokoisille toimijoille. Yrityksen omistavat Mika ja Arto Utriainen, vastuuhenkilöinä toimivat Mika ja Iiris Utriainen. Yrityksen toimitilat sijaitsevat Jäppilässä.

Tuotamme kotimaisilla polttoaineilla lämpöenergiaa, noin 14 000 MWh vuodessa sekä toimitamme vuosittain haketta erikokoisille tilaajille noin 10 000 m³ Yrityksemme käsittelee vuositasolla noin 37 000 m³ haketta. Tarvittavan hakeraaka-aineen tuottamiseksi ja toimittamiseksi yritys työllistää kaksi metsuria ja kolme koneenkuljettajaa.

Palvelumme käsittääkin parhaimmillaan koko hankintaketjun aina kannolta, tuotetuksi lämpöenergiaksi asti.


Yrityksemme on erikoistunut energiapuun korjuuseen kokonaisurakointina, joista valtaosa suoritetaan metsurihakkuuna. Lämmöntuotantoon tarvitsemamme hakkeet saamme lähimetsistä mm. metsänhoitotöiden ohessa maahan jäävästä puuaineksesta. Tarjoamme apua metsänhoidon suunnitteluun, toteutamme työn ja sopimuksen mukaan ostamme työn ohessa syntyneen puuraaka-aineen.


Energiatuote Utriainen Oy:n päätoimiala on lämmön tuotanto sekä kotimaisen polttoaineen tuotanto ja myynti.

Vastaamme vuoden 2016 alussa kuuden kaukolämpölaitoksen toiminnasta. Tarjoamme lämpötekniikan osaamistamme myös kotitalouksien, maatilojen ja yritysten lämmitysratkaisuihin.
Haketus ja hakkeen kuljetus kuuluu päätoimintoihimme. Suurien lämpölaitostoimitusten lisäksi toimitamme haketta pienerinä kotitalouksille.
Lue lisää palveluistamme

Bioenergia-alan neuvontaa

Olemme vuosittain mukana kymmenissä kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen toteuttamissa lämmitysjärjestelmien uusimis- ja kehittämishankkeissa.

Vastaamme mielellämme hakelämmitykseeen  sekä muihin energiatehokkaisiin kotimaisiin lämmitysrakaisuihin liittyviin kysymyksiin. Meiltä löytyy kattava tieto alan tarvikkeiden hankinnasta.
Ota rohkeasti yhteyttä!

Comments are closed.